Vilka är dina arketyper – kungen, drottningen eller narren?

Ordet arketyper kommer från grekiskans archetypos. Arche betyder början eller grund och typos mönster.
Arketyperna gestaltas över allt – i våra sagor, filmer, tv-serier, böcker. Det är karaktärer som är lätta att känna igen, vilket också hjälper oss att ringa in konflikten i dramat. För om vi inte känner igen något i karaktärerna och deras dilemman, om det inte finns något som krokar tag – tar det längre tid att bli engagerad.
Det är bland annat därför som Game of Thrones är en så populär tv-serie. Där finns en rik samling av klassiska arketyper som vi omedvetet eller medvetet känner igen. Vi har både kungen, drottningen, hjälten, femme fatale, den onda, den goda, den visa och narren genom t ex karaktärerna drottningen Cersei, narren Tyrion och prinsen, riddaren tillika nattens väktare Jon Snow.
Vi dras till sagor för att de har renodlade karaktärer som är enkla att känna igen, som alla slåss med ett drama som bär på spår av igenkänning. Sagor har något att berätta om oss själva. Därför står de sig genom tiderna och vi återvänder till dem genom generationer.
Askungen t ex som förlorar sin mamma, får en bonusmamma och syskon som känner sig hotade av henne i samma ögonblick som de kommer innanför dörren. Askungen är med sin blotta existens en påminnelse om den älskade och nu döda mamman tillika hustrun.
Hon förpassas till en kall vindsvåning, får arbeta och passa upp på den nya familjen och blir i praktiken misshandlad. Det som räddar henne är minnet av mammans starka kärlek, hon går regelbundet till graven, och varje gång påminns hon om den och en känsla av det egna värdet. Så lyckas hon bevara en självkänsla.
För delar av henne tror inte på de bilder som bonussyskonen och bonusmamman projicerar på henne. Med hjälp av hennes vänner, fåglarna, kommer hon till balen och träffar sin prins – som arketypiskt kan ses som den manliga delen av henne själv. Askungens animus. Och därmed är förtrollningen bruten. Hon behöver inte fortsätta leva under styvmammans och systrarnas relationella våld.

Arketyperna finns i alla våra nutida och historiska berättelser och ordet är myntat av den jungianske analytikern Carl Gustav Jung som ligger bakom vedertagna begrepp inom psykologin idag som: det kollektiva undermedvetna, arketyp, anima och animus, persona, att vara introvert eller extrovert.
Det är också Jungs teorier som har mynnat ut i Myers Briggs, namngivet efter personerna som tagit fram det, och som är ett av världens mest använda personlighetstest.

Att titta på sina arketyper, och ringa in dem, är att ta personlighetstestet ett steg vidare. Genom att lära känna de personliga arketyperna – som alltså representerar olika sidor och hur de verkar i oss – både vid framgångar och utmaningar – blir det enklare att navigera mellan tillvarons grynnor och skär.
Vi har alla 12 arketyper som rymmer styrkor och potential, men de har också en skuggsida som visar sig genom olika rädslor. När du lär känna dina arketyper framträder talanger och egenskaper med skärpa. En kreativ sida, som inte tagits riktigt i bruk, får tydligare konturer. Du blir också medveten om vad som håller dig tillbaka eller ställer till det i relationer såväl som i arbetslivet.
De 12 arketyperna – t ex drottningen, eremiten, hjälten, rebellen, clownen, ängeln – ger en personlig och själslig karta över hur du bäst uttrycker ditt personliga signum. Du får en ökad medvetenhet som kan ge både ditt och andras liv en fördjupad mening. Din personliga arketypkarta hjälper dig att se din del av problemen och ger en ökad medvetenhet som blir en hjälp att komma vidare.

Genom att medvetandegöra våra olika arketyper kan vi också lättare få dem att samarbeta. En av mina tidigare klienter hade t ex en oerhört kreativ sida, en pionjär, med en aldrig sinande ström av idéer som kunde göra honom handlingsförlamad, han visste inte hur han skulle sortera bland alla dessa idéer. Man kan säga att han överväldigades av sin egen kreativitet. Det var som att finna en källa till olja och inte hitta ett sätt att utvinna den utan låta den svämma över och gå till spillo.

Men under arketypläsningen blev det också tydligt att han hade en advokat i sitt arketypteam. Och en advokat är ju tränad och begåvad i att sortera, sovra, analysera fakta och gå vidare med dem fakta som håller.
Vill du veta mer eller boka en tid för arketypläsning?
Läs mer på min kurssida eller kontakta mig direkt:
ann.thornblad@ordochvision.se