SAMTALSterapi

Samtalsterapi i Stockholm – få hjälp och stöd

Livet går upp och ned. Ibland skaver tillvaron mer än vanligt och det kan vara nödvändigt att få perspektiv på tillvaron. Det kan finnas flera anledningar att börja i samtalsterapi. Kanske lever du i ett förhållande eller en arbetssituation som går på tomgång, söker en djupare mening i tillvaron, eller också vill du utvecklas som människa och lära känna både vad som hindrar dig och upptäcka din unika potential. Eller så har du gått igenom en förlust, en kris och vill arbeta med sorgebearbetning för att så småningom kunna försonas med det som har hänt och gå vidare i livet. En vanlig anledning att börja i samtalsterapi är också att du vill förbättra din självkänsla, hitta en tydligare förankring i dig själv eller finna verktyg att arbeta med oro och ångest.

Ann Thörnblad arbetar med samtalsterapi och håller kurser i personlig utveckling

Att gå i samtalsterapi

Jag är diplomerad psykosyntesterapeut, utbildad på Psykosyntesakademin, och arbetar med samtalsterapi, vägledda visualiseringar, drömmar och gestaltterapi och har en rik erfarenhet av livets motsatsförhållanden och hur man; även när livet utmanar, kan finna en inre balans.

Tillsammans utforskar vi hur ditt liv ser ut här och nu, hur det varit, men också hur du vill att ditt liv ska fungera. Du har möjlighet att pröva ett par gånger och se om du tycker att det fungerar. Jag erbjuder såväl korttidsterapi som längre terapier, samt distansterapi via zoom, messenger eller facetime.

Boka en tid för samtal

Terapiformer jag erbjuder:

• Psykosyntesterapi
• Parterapi
• Act, Acceptance and Commitment therapy, som brukar kallas den tredje vågens KBT

Jag tar emot i trivsamma och hemtrevliga lokaler på
Sveavägen 124, 3 tr, 114 00 Stockholm.

Jag samarbetar också med Lavendla Terapi.
Du hittar mer info här: https://lavendla.se/terapi/

Kontakta mig

Ann Thörnblad
Sveavägen 124, 3 tr, 114 00 Stockholm
ann.thornblad@ordochvision.se
Telefon 070-747 12 00

Boka en tid för samtal

Några exempel på hur samtalsterapi kan hjälpa dig:

Sorg/försoning

Ingen som lever tillräckligt länge kommer undan förluster. Det kan handla om förlusten av ett arbete, en närstående som vi älskar, förlusten av hälsa eller en identitet. Det är vanligt att vi antingen förtränger sorgen av en förlust och förnekar den eller att vi fastnar i sorgen och hamnar i en depression. Men sorg är en känsla som andra känslor, den är föränderlig och läker om vi möter den genom dess olika faser med bl a samtalsterapi. Med tiden kan vi då landa i en acceptans och försoning.

Självkänsla

Självkänsla handlar om hur du tänker och känner om/inför dig själv. Stark självkänsla är när du vet att du är värdefull precis som du är. Svag självkänsla kan göra att du bryr dig mycket vad andra tycker, eller att du ställer för höga krav på dig själv.
En svag självkänsla kan också göra det svårt att sätta gränser i relationer.
I samtalsterapi kan du få hjälp med att stärka din självkänsla och hitta till en djupare förankring i dig själv så att du vågar säga både ja och nej med autenticitet.

Ångest/oro

Ångest kan utlösas av händelser eller upplevelser som känns hotfulla. Ibland är hotet tydligt, som ett fysiskt eller psykiskt trauma. Skrämmande tankar, oro över framtiden och obehagliga minnen är exempel på saker inom dig som kan orsaka ångest.
Ångest kan vara ett av flera symptom i samband med olika psykiska besvär, exempelvis depression och utmattningssyndrom. Faktorer som sömnproblem och stress kan också göra dig mer sårbar för ångest. Det finns flera tekniker tillsammans med samtalsterapi som hjälper dig att hantera ångest, oro och stress.

Om psykosyntes

Psykosyntesen utgår ifrån att alla människor är större än sina problem och fokuserar på den människa som är i vardande. Psykosyntesen använder också kognitiva metoder gentemot hur vi förhåller oss till tankar och känslor som förminskar. Vi har alla en historia som format oss på gott och ont och som finns med oss i våra dagliga liv. Men vi har också en kreativ potential, en önskan att lämna beteenden som inte gynnar oss längre och att växa som individer.

Bortom försvaren spirar möjligheten till något nytt och viljan att ständigt se människan ur dessa två synvinklar är ett av psykosyntesens viktigaste bidrag till den moderna psykologin.

Viljan har en central roll inom psykosyntesen. Utan vilja blir även det enklaste projekt svårt att genomföra. Precis som vi kan träna musklerna i vår kropp, kan vi träna vår vilja och genomföra det vi vill i våra liv.

Läs mer om psykosyntes

Några röster

”Terapin med Ann har gett mig en ökad förståelse för mig själv och mina känslor/tankar samt hur jag genom olika övningar bättre kan förhålla mig till dessa. Jag har blivit mer närvarande, grundad och en mer harmonisk person mot min omgivning.
Ann är en väldigt empatisk, klok och närvarande terapeut där det är lätt att öppna sig och kunna gå djupare.
Kan varmt rekommendera Ann som terapeut.”

William, 38 år / Företagsledare

”Jag började gå i terapi hos Ann eftersom jag var vilsen och väldigt ledsen. Det kändes som jag famlade och gick i invanda mönster för att försöka hantera livet och allt vad det innebär.  Efter att ha gått hos Ann har jag nu fått verktyg att klara alla de upp- och nedgångar som livet består av. Hon har hjälpt mig att bli den jag är idag, hjälpt mig att bli trygg i mig själv, i relationer och i arbetslivet. Jag var på pappret vuxen när jag började gå i terapin, men det var inte förrän efter terapin jag blev vuxen på riktigt.”

Johanna, 30 år / Samhällsvetare

”Efter ett kort äktenskap där jag var nyskild och ensamstående förälder visste jag att jag behövde hjälp att hitta tillbaka till mig själv och uppgradera mitt inre. Jag ville utvecklas till en ny, starkare version av mig själv.
Ann har hjälpt mig att utvecklas på ett djupt personligt plan och min självkänsla och självkärlek har aldrig varit starkare vilket jag är oerhört tacksam för. Hennes kombination av att lyssna, ställa frågor och med olika övningar gör sessionerna levande och påtagliga – det är något jag uppskattar. Jag lämnar alltid med en stark känsla av upprymdhet.”

David, 30 år / Ekonom / Kommunikatör