personlig utveckling

Vilka kurser håller jag?

Jag håller regelbundet kurser i meditation och personlig utveckling som öppnar upp för en större medvetenhet och ger såväl insikter som utsikter. Syftet med kurserna är att du ska få hjälp att komma i djupare kontakt med dina känslor och behov och hitta nya tankesätt. Några teman jag arbetar med är: försoning och acceptans, ditt syfte och din potential, att våga tro på dina möjligheter och möta dina rädslor.
Endagskurserna hålls regelbundet på Sveavägen 124 i Stockholm.
För mer info: ann.thornblad@ordochvision.se

Ann Thörnblad arbetar med samtalsterapi och håller kurser i personlig utveckling


Lorem ipsum..

Att Släppa taget

1 dag med personlig utveckling om försoning och acceptans.
Kanske är den största livskonsten att försonas med det som inte blev som vi hade tänkt oss. Att acceptera vad som har hänt ger mer utrymme att släppa in nytt liv.
Vi arbetar med temat försoning och förändring med hjälp av föreläsningar, övningar med text och bild och genom att titta på frågan; vad är du redo att släppa och att släppa in?

Att bli den jag vill vara

1 dag med personlig utveckling om ditt syfte och din potential
Ibland är det som livet kommer av sig och ett raster av trötthet, besvikelser och sorg ligger mellan den vi skulle vilja vara och den vi faktiskt är i vardagen. Men vi har alla en potential inom oss. Att utveckla och stärka de talanger vi har och odla egenskaper som ger oss själva och andra glädje.
Under dagen arbetar vi med de här frågorna genom både teori och praktik. Övningar med text och bild och samtal varvas med kortare föreläsningar.

Mod att leva

1 dag med personlig utveckling om att våga tro.
Våga möta sina rädslor.
Vi behöver livsmod, mer än vi behöver trygghet. Livsmod handlar om att våga leva våra liv. Att inte skjuta upp det som är viktigt och förändra det vi kan påverka och att våga lyssna till den inre rösten som viskar till oss i mellanrummen. Hur vill jag leva mitt liv? Vad är det som egentligen är viktigt? Vad vill jag ge mera tid och energi?
Under dagen närmar vi oss ämnet mod och livsmod utifrån teori blandat med övningar som t ex bild, meditation och reflekterande samtal.

Arketypkurser

Vilka är dina arketyper?
Hjälten, ängeln eller gudinnan?

.
Vi har alla 12 arketyper som rymmer styrkor och potential, men de har också en skuggsida som visar sig i olika rädslor. När du lär känna dina arketyper framträder talanger och egenskaper med skärpa. En kreativ sida, som satts på vänt, får tydligare konturer. Du blir också medveten om vad som håller dig tillbaka eller krånglar till det i relationer såväl som i arbetslivet.

De 12 arketyperna – t ex drottningen, eremiten, hjälten, rebellen, clownen, ängeln – ger en personlig och själslig karta över hur du bäst uttrycker ditt personliga signum. Du får en ökad medvetenhet som kan ge både ditt och andras liv en fördjupad mening. Din personliga arketypkarta hjälper dig att se din del vid problem och blockeringar och ger en ökad medvetenhet som kan skänka klarhet att komma vidare.
Modellen bygger på C G Jungs psykologiska teorier och metoden är både lekfull, allvarlig och intuitiv.

Några röster:

”Hade ingen direkt förväntan, det var något som drog mig hit och jag var öppen för det som skulle komma. Intressant ämne och bra övningar som öppnat upp för mer medvetenhet och insikter.”

Katarina, 40 år
”Kursen innehöll mycket och gav många fina samtal med de andra deltagarna som jag kommer att bära med mig. Väl förberedd med ett tydligt och genuint bemötande. Den överträffade mina förväntningar.”
Maryam, 51 år

”Värdefulla övningar och teori underbyggt av fakta och forskning=trovärdigt.
Kursledaren sprider lugn och trygghet. Värdefullt och givande, fick nya insikter.”

Sebastian, 45 år